Metodistkyrkans bankförbindelser
Finlands svenska metodistkyrka
 

Metodistkyrkan hjälper

242220-40040

Jubileumsfonden

242220-71300

Kyrkokassan

242221-2056

Lönefonden

242220-68421
Kyrkobyggnadsfonden
242220-40032

Gemensam sak

242220-63646
 
Kassör: Beatrice Wahlström.
 
Alla räkningar som gäller kyrkokassan skickas till: Mayvor Wärn-Rancken, Brunnsgatan 31, 06100 Borgå.
 

Rådet för mission
Kassör:
Annina Rosenqvist, annina.rosenqvist[ät]sydvast.fi

För Zimbabwe: 242218-23669
Övriga betalningar: 242218-8751

Ange referensnummer för vad pengarna skall gå till:
110=Missionssekreterarens lön
220=Ruts barnhjälp
330=Zimbabwe nödhjälp (Home of Hope och Nyadire Mission)
440=Kambodja
660=Kenya
770=Allmänna gåvor till Rådet för mission
880=Kondoleansadresser
990=Baltikum pastorslöner

 

Rådet för lärjungaskap och församlingsutveckling
Kassör:
Monica Lundgren, 0400-868 235, lundgren[ät]pp.inet.fi

112430-210271

Nya Budbäraren
Kassör:
Monica Lundgren, 0400-868 235, lundgren[ät]pp.inet.fi

430918-2136990

Metodistkyrkans kvinnoförbund
Kassör:
Gunn-Maj Wilkman, tel. 040-560 0855,
gunn-maj.wilkman[ät]pp.inet.fi

240418-5601

Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f. (MKU)
Kontakperson: Bettina Söderholm, tel. 040-538 4189, bettina.soderholm[ät]mku.fi

405522-20026282

Indienhjälpen
Kontaktperson:
Catarina Ekman-Niemi-Kaija, tel. 040-580 3630, cata[ät]mku.fi

242218-4867