Finlands svenska metodistkyrka
Rådet för lärjungaskap och församlingsutveckling (RåLF)

Ansökan om bidrag


Bidrag kan sökas för
- enstaka evenemang och korta projekt
- termins- eller årslång verksamhet
- resor och/eller avgifter för personligt deltagande i kurs, inspirationsseminarium o.dyl.


Ansökan om bidrag på (max 200 euro) kan sökas 1.9
, 1.12, 1.2 och 1.5.
sänds till
Paavo Saariranta
RåLF
Välikuja 1
24800 Halikko


Använd följande blankett:


Ansökan_om_bidrag.pdf


(kräver Adobe Reader, som kan laddas ner gratis från Adobes webbsida)