Bönekalender

Bönekalendern ges ut 3-4 gånger per år.

Bönekalendern är en förenande bönelänk mellan Finlands svenska metodistförsamlingar, bönegrupper och enskilda förebedjare bland vänner och medlemmar.

Bönekalendern våren 2009 kan laddas ner här.