Finland
Metodistkyrkans Ungdomsförbund (MKU) r.f.
Ekumeniska rådet i Finland
KRAN
Frikyrklig samverkan, frikyrkan hjälper
Finska missionsrådet

Europa
Metodistkyrkan i Nordeuropa
Metodistkyrkan i Sverige
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium
Metodistkirken i Norge
Metodistkirken i Danmark
The Methodist Church of Great Britain
The United Methodist Church in Germany
The United Methodist Church in Southern and Central Europe
The Methodist Church in Ireland
The United Methodist Church in Estonia
Baltic Methodist Theological Seminary

Världen
The United Methodist Church
World Methodist Council