nya Budbäraren 5/08

Generalkonferensen i Texas
Andelen delegater utanför Amerika växer

Exakt på dagen 40 år sedan United Methodist Church bildades genom en sammanslagning av två kyrkosamfund startade generalkonferensen i Fort Worth i Texas. Den hålls vart fjärde år och sammanfaller med presidentvalet i Förenta staterna.
Metodistkyrkan är en mycket demokratiskt och byråkratiskt ordnad kyrka. Generalkonferensen är kyrkans högsta beslutande organ, som bestämmer kyrkans lära, som uttrycks i Book of Discipline.

Från Finlands svenska metodistkyrka deltog Leif-Göte Björklund som pastorsdelegat och Andreas Elfving som lekmannadelegat. Vi sitter i det rymliga köket hemma hos familjen Elfving, med två ivriga barn, som berättar dagens nyheter. Vi sätter oss vid köksbordet och Andreas och han visar de digra luntorna som bildar delegatlektyren. I år hade 1 564 motioner lämnats in. Ämnena är så många att man måste välja sina specialområden.

Andreas har valt att rikta in sig på sociala frågor och han satt med i en kommitté, som hette ”Church and society 1”. Arbetet lär ha gått ganska lugnt till i år, vilket berodde på att de besvärliga frågorna abort och homosexualitet hade lyfts ut till ”Church and society 2”.
– Förr har den här kommittén varit hopslagen och då har det varit ganska jobbiga tillställningar, för att det finns väldigt starka åsikter och mycket lobbare från olika läger som är där och sitter och lyssnar och ibland för liv sen, berättar Andreas.

Stora arrangemang
En generalkonferens är en enorm tillställning. Delegaternas antal har bestämts till maximalt 1 000 och i år deltog 992. Därutöver finns det många lobbare och nyhetsmedia som följer med de öppna förhandlingarna. Alla möten i metodistkyrkan är öppna, så även här i Finland. Deltagarna från andra världsdelar har ökat och kommer att öka ytterligare i framtiden. På denna konferens var 278 av delegaterna icke-amerikaner (28 %). Här kan man notera att Elfenbenskusten endast representerades av 2 delegater, trots att de har nästan 700 000 medlemmar och är den största regionala konferensen i kyrkan.

Andreas Elfving


Det borde innebära 70-80 delegater, men Andreas tror att de kommer att var runt 40 nästa gång. Konferensen hade också många teman som behandlade kyrkans behov av att inte vara så Amerikacentrerad utan global. Andreas berättar att i öppningssessionen deltog cirka 6 000 personer. Ändå var salen inte helt full. Så stora är dessa ”convention centers” som finns i alla större städer i Amerika. Generalkonferensen hade även prominenta gäster, även om den prominentaste medlemmen, president Bush, nöjde sig med att skicka en hälsning. Kanske han är sur för att kyrkan inte gillar hans krig? Den andra prominenta medlemmen Hillary Clinton hördes inget av. Hon hade säkert bråttom. Däremot deltog Liberias president och medlemmen Ellen Johnson Sirleaf som höll ett tal till församlingen. Konferensen gästades även av William Gates Senior (Microsoft Bills far), vars sons fond samarbetar med kyrkan gällande projektet ”Nothing but nets”, det vill säga distributionen av malarianät till världens fattiga. Metodistkyrkan har här ett unikt nätverk ute i djunglerna för distribution av näten. Många nyhetsmedia var närvarande och Andreas berättar att han som medlem av kommunikationsrådet, UMCOM, besökte salen där de var samlade, eller ”newsroom” med kanske 200 sittplatser och stora videoskärmar. Särskilt tidningspressen var välrepresenterad. Däremot är de stora televisionsnäten restriktiva enligt den amerikanska seden om särskiljandet av religion och samhälle. Inget samfund får i Amerika samma slags täckning lutherka kyrkan får i Finland.

Viktiga frågor
Jag frågar vilka de viktigaste frågorna ur vår synvinkel som behandlades på konferensen? Enligt Andreas var den mest närliggande frågan, den om beräkningen av delegaterna. Man föreslog att delegaterna i fortsättningen skulle väljas enligt biskopsområde i stället för som nu, enligt årskonferens. Det här hade betytt, om det gått igenom, att endast två delegater från hela det nordiska biskopsområdet skulle få delta. Förslaget röstades ner. Många besvärliga frågor inom kyrkan löper längs axeln liberal-konservativ. Den största på senare år har varit de homosexuellas ställning som medlemmar och i ledande ställning. Inga väsentliga förändringar kan noteras här enligt Andreas Elfving. En pastor kan fortfarande inte vara öppet homosexuell, men konferensen antog uttalanden som uppmanar till att inte diskriminera sådana personer överlag. En tyst demonstration mot den fortsatt restriktiva hållningen i frågan tilläts under konferensen. Däremot fick den liberala falangen ändrat på begreppet föräldraskap, så att det nu bara sägs att ett barn har rätt till två föräldrar, inte en mamma och en pappa som hittills. Ett förslag som berör homosexualitetsfrågan var ett förslag om att en pastor inte ska kunna neka medlemskap åt någon som vill det. Här uttalade sig delegat Elfving i plenum:
– Att i dom få ovanliga tillfällen så måste ju pastorn kunna ha rätt att säga åt en människa, ”kanske du måste behöva vänta ännu lite innan du är mogen för medlemskap”. Förslaget röstades ner med knapp majoritet.
Konferensen behandlade inte de fall där transsexuella personer verkar som pastorer inom kyrkan i USA (det finns två). Det betyder i praktiken att de kan fortsätta vara i pastorstjänst. Andreas Elfving uttalade sig också om att skjuta upp tillsättningen av biskopar till Afrika med 4 år. Det hade kostat amerikanerna 2 miljoner dollar att inte göra det. Han uttryckte förvåning över att kyrkan inte hade lyckats åstadkomma ett bättre förslag i frågan. Plenum röstade för at skjuta upp tillsättnignen. Sådana här frågor handlar ofta om förhalningstaktik. Den sjunkande liberala andelen inom kyrkan vill så länge som möjligt förhindra att det konservativa och växande Afrika hålls borta så länge som möjligt från makten. Ett annat ganska fult trick var att skjuta på omröstningar i kontroversiella frågor till sista stund, när man visste att 200 afrikanska delegater redan hade rest hem. Han tror att resultatet av omröstningarna hade blivit annorlunda om de varit med. En sådan fråga var deltagandet i ”Religious coalition for reproductive choice”, en abortlobbningsorganisation som är för helt fri abort. Denna organisation betonar starkt kvinnans fria val i en sådan situation. Till saken hör att abortlagstiftningen är mycket liberalare i Förenta staterna än i Norden. I USA har varje kvinna rätt till abort i vilket skede av graviditeten som helst. Det behövs inga konsultationer med någon, det är bara att gå till en klinik och köpa tjänsten, säger Andreas. Däremot har många delstater infört informationstvång för minderåriga till föräldrarna i sådana fall. Det räknas som en delseger för abortmotståndarna.

Andra frågor
Kyrkans finanser togs givetvis också upp under generalkonferensen. Under de kommande fyra åren har man budgeterat 642 miljoner dollar att spendera. Det innebär drygt 160 miljoner i året för centralstyret. Denna summa utgör dock bara 2 % av de insamlade medlen i församlingarna i Amerika. Andreas tror dock att ansvaret i framtiden för denna budget kommer att utvidgas också till vårt biskopsområde. Metodistkyrkan driver ett stort universitet i Zimbabwe, Africa University, som nu erhöll finansiering om 20 miljoner dollar av generalkonferensen. Universitetet har klarat sig väl i den svåra kris som drabbat landet tack vare egna marker att odla på. President Mugabe är universitetets beskyddare. Universitetet har kommit att spela en försonande roll i landet genom att här studerar både oppositionens och regeringens anhängare sida vid sida. På den ekumeniska fronten rörde det på sig. Man beslöt om full kommunitet med Evangelical lutheran church in America, ECLA. Det här innebär nattvardsgemenskap och erkännande av varandras dop, samt utbyte av pastorer. ECLA är den största av de amerikanska lutherska kyrkorna med 4,8 miljoner medlemmar. Den är en ganska liberal kyrka med kvinnliga präster (till skillnad från Missouri- och Wisconsin-synoderna) och påminner mycket om systerkyrkorna i Norden. Förutom att den är en frikyrka, liksom alla andra kyrkor i Amerika. Nästa gång blir det generalkonferens i Tampa, Florida år 2012.

Håkan Wiik